سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد معصومی

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۲) / مدير دكور صحنه و لباس (۱) / ساخت دكور (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير دكور صحنه و لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير دكور صحنه و لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير دكور صحنه و لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير دكور صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مزارشريف (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير دكور صحنه و لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. ساخت دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قلاده هاي طلا (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير دكور صحنه و لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كافه ترانزيت (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير دكور صحنه و لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير دكور صحنه و لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير دكور صحنه و لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير دكور صحنه و لباس   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.