سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر رشيدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۲ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۳ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۴ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تيك (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  وقتي كه آسمان بشكافد (۱۳۵۵)
  ۲ -  اضطراب (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.