سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جلال اسماعيل زاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۳) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۲ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)
  ۳ -  پرده آخر (۱۳۶۹)
  ۴ -  زير باران (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چوپانان كوير (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۲ -  طالع سعد (۱۳۷۴)
  ۳ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرده آخر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.