سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

قاسم طباطبايی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۳) / گروه فيلمبرداري (۶) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / دستيار نورپردازي (۱) / با تشكر از (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  در دنياي تو ساعت چند است؟ (۱۳۹۳)
  ۲ -  آلزايمر (۱۳۸۹)
  ۳ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۲ -  ديوار (۱۳۸۶)
  ۳ -  بچه هاي ابدي (۱۳۸۵)
  ۴ -  قفل ساز (۱۳۸۵)
  ۵ -  چهارشنبه سوري (۱۳۸۴)
  ۶ -  ساراي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ خروس نشان (۱۳۹۰)
  ۲ -  محيا (۱۳۸۶)
  ۳ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۲ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۳ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۴ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۵ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)
  ۶ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۷ -  جوانمرد (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۲ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار نورپردازي   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.