سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد نمازی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مجري دكور (۱) / دستيار صحنه (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / مربي سواركاري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۲ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۳ -  ماديان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرده آخر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دادستان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چاووش (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   دستيار صحنه   تداركات   دستيار تداركات   مربي سواركاري  
 1. مربي سواركاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  از دوردست (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.