سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين مهدوی

 

فيلم شناسی :   طراح صدا (۱) / صداگذار (۱۲) / صداگذاري و ميكس (۱۸) / ميكس (۱) / امور فني صدا (۲) / دستيار صداگذاري (۱) / سينك صدا  (۱) فيلم شناسی :   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينك صدا  
 1. طراح صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به آهستگي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينك صدا  
 1. صداگذار  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گام هاي شيدايي (۱۳۹۱)
  ۲ -  33 روز (۱۳۸۹)
  ۳ -  پاريس تا پاريس (۱۳۸۹)
  ۴ -  گلوگاه شيطان (۱۳۸۹)
  ۵ -  پاپيتال (۱۳۸۵)
  ۶ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)
  ۷ -  روز سوم (۱۳۸۵)
  ۸ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۹ -  خواب تلخ (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  من و نگين دات كام (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  جوجه اردك من (۱۳۸۱)
  ۱۲ -  گاگومان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينك صدا  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱۸)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آه سرد (۱۴۰۱)
  ۲ -  خجالت نكش (۱۳۹۶)
  ۳ -  فيلشاه (۱۳۹۶)
  ۴ -  33 روز (۱۳۸۹)
  ۵ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۸۹)
  ۶ -  شب (۱۳۸۶)
  ۷ -  خاك سرد (۱۳۸۴)
  ۸ -  شب بخير فرمانده (۱۳۸۴)
  ۹ -  بيدار شو آرزو (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  حيات (۱۳۸۳)
  ۱۱ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)
  ۱۲ -  بر بوم زمان (اپيزود اول) (۱۳۸۲)
  ۱۳ -  بر بوم زمان (اپيزود دوم) (۱۳۸۲)
  ۱۴ -  بر بوم زمان (اپيزود سوم) (۱۳۸۲)
  ۱۵ -  چند تار مو (۱۳۸۲)
  ۱۶ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۱۷ -  روزگار ما (۱۳۸۰)
  ۱۸ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينك صدا  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به آهستگي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينك صدا  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۲ -  بانوي ارديبهشت (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينك صدا  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   طراح صدا   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور فني صدا   دستيار صداگذاري   سينك صدا  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.