سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا محمدياری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱) / گروه فيلمبرداري (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۹) / با تشكر از (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۲ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)
  ۳ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۲ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۲ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
  ۳ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۴ -  بازيچه (۱۳۷۱)
  ۵ -  بيا با من (۱۳۷۱)
  ۶ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۷ -  بانو (۱۳۷۰)
  ۸ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۹ -  ابليس (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   با تشكر از   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.