سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرن

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۶) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  خط قرمز (۱۳۶۰)
  ۲ -  برهنه تا ظهر با سرعت (۱۳۵۵)
  ۳ -  شام آخر (۱۳۵۵)
  ۴ -  اضطراب (۱۳۵۴)
  ۵ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۶ -  موسرخه (۱۳۵۳)
  ۷ -  اكبر ديلماج (۱۳۵۲)
  ۸ -  تعقيب تا جهنم (۱۳۵۲)
  ۹ -  خروس (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  خداحافظ رفيق (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  محلل (۱۳۵۰)
  ۱۵ -  هماي سعادت (۱۳۵۰)
  ۱۶ -  پسر زاينده رود (۱۳۴۹)
  ۱۷ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۱۸ -  تار عنكبوت (۱۳۴۲)
  ۱۹ -  دلهره (۱۳۴۱)
  ۲۰ -  ساحل دور نيست (۱۳۴۱)
  ۲۱ -  سايه سرنوشت (۱۳۴۰)
  ۲۲ -  مرواريد سياه (۱۳۳۹)
  ۲۳ -  چشمه آب حيات (۱۳۳۸)
  ۲۴ -  قاصد بهشت (۱۳۳۸)
  ۲۵ -  چشم به راه (۱۳۳۷)
  ۲۶ -  مردي كه رنج مي برد (۱۳۳۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.