سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهرداد جنابی

 

فيلم شناسی :   آهنگساز  (۲۶) فيلم شناسی :   آهنگساز  
 1. آهنگساز  : (۲۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۲ -  پسران مهتاب (ارتشي در تاريكي) (۱۳۸۱)
  ۳ -  رز زرد (۱۳۸۱)
  ۴ -  ستاره هاي سربي (۱۳۸۱)
  ۵ -  كفش هاي جيرجيرك دار (۱۳۸۱)
  ۶ -  شهرت (۱۳۷۹)
  ۷ -  مارال (۱۳۷۹)
  ۸ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۹ -  بيد و باد (۱۳۷۷)
  ۱۰ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۱۳ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  روز ديدار (۱۳۷۴)
  ۱۵ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۱۶ -  ويرانگر (۱۳۷۴)
  ۱۷ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۱۸ -  افسانه دو خواهر (۱۳۷۳)
  ۱۹ -  شريك زندگي (۱۳۷۳)
  ۲۰ -  هدف (۱۳۷۳)
  ۲۱ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۲۲ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۲۳ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)
  ۲۴ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۲۵ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۲۶ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.