سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد حسام

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شيرين و فرهاد (۱۳۷۴)
  ۲ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۳ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۴ -  افسون (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسون (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسون (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.