سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهين جمشيدی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱) / برش نگاتيو (۱۸) / چاپ (۲) / دستيار لابراتوار (۱) / تمهيدات  (۱) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار لابراتوار   تمهيدات  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  برخورد (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار لابراتوار   تمهيدات  
 1. برش نگاتيو  : (۱۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۳ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۴ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۵ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۶ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۷ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۸ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۹ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۱۱ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۱۳ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۱۴ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۱۵ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۱۶ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۱۷ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۱۸ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار لابراتوار   تمهيدات  
 1. چاپ  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۲ -  برخورد (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار لابراتوار   تمهيدات  
 1. دستيار لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   دستيار لابراتوار   تمهيدات  
 1. تمهيدات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.