سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد مولوی

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۲) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۶) / عكس  (۲) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   عكس  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دم صبح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   عكس  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۲ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   عكس  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۲ -  زير آب (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   عكس  
 1. مدير توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۲ -  زير آب (۱۳۸۸)
  ۳ -  عيار 14 (۱۳۸۷)
  ۴ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)
  ۵ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۶ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   عكس  
 1. عكس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زير آب (۱۳۸۸)
  ۲ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.