سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس اردكانی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۴) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه (۱) / مدير توليد (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مدير توليد   گروه فني  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مدير توليد   گروه فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)
  ۳ -  پرستار شب (۱۳۶۶)
  ۴ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مدير توليد   گروه فني  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مدير توليد   گروه فني  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مدير توليد   گروه فني  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   مدير توليد   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گلبهار (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.