سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد سعيدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / سينه موبيل (۹) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / حمل و نقل (۲) / با تشكر از (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. سينه موبيل  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زادبوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)
  ۳ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۴ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۵ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۶ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۷ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۸ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)
  ۹ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قاصدك (۱۳۷۵)
  ۲ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پدر (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.