سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن حسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / چهره پرداز (۱) / خواننده (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   چهره پرداز   خواننده   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مسخره باز (۱۳۹۷)
  ۲ -  راه آبي ابريشم (۱۳۸۹)
  ۳ -  به همين سادگي (۱۳۸۶)
  ۴ -  آرامش در ميان مردگان (۱۳۸۴)
  ۵ -  عروس افغان (۱۳۸۲)
  ۶ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   چهره پرداز   خواننده   گروه تداركات  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   چهره پرداز   خواننده   گروه تداركات  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   چهره پرداز   خواننده   گروه تداركات  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تصويربردار پشت صحنه   چهره پرداز   خواننده   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماجراهاي اينترنتي (چاي نت) (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.