سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نريمان چايچی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۲) / تدوين (۱) / صداگذار (۱) / صداگذاري و ميكس (۱) / عنوان بندي  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   صداگذار   صداگذاري و ميكس   عنوان بندي  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   صداگذار   صداگذاري و ميكس   عنوان بندي  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۲ -  بازيگر (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   صداگذار   صداگذاري و ميكس   عنوان بندي  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گفتگو با سايه ها (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   صداگذار   صداگذاري و ميكس   عنوان بندي  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گفتگو با سايه ها (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   صداگذار   صداگذاري و ميكس   عنوان بندي  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گفتگو با سايه ها (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   صداگذار   صداگذاري و ميكس   عنوان بندي  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.