سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رسول تنهايی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۱۴) / مدير فيلمبرداري (۱) / گروه فيلمبرداري (۳) / دستيار فيلمبردار (۹) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / گروه فني  (۸) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قصه هاي كيش(اپيزود دوم،سفارش) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  فاني (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  رفقاي خوب (۱۳۹۴)
  ۲ -  اكباتان (۱۳۹۰)
  ۳ -  روييدن در باد (۱۳۹۰)
  ۴ -  هر چي خدا بخواد (۱۳۸۹)
  ۵ -  طبقه سوم (۱۳۸۸)
  ۶ -  پنالتي (۱۳۸۷)
  ۷ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۸ -  يك گزارش واقعي (۱۳۸۷)
  ۹ -  آتش سبز (۱۳۸۶)
  ۱۰ -  اقليما (۱۳۸۵)
  ۱۱ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۱۲ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۱۳ -  گيلانه (۱۳۸۳)
  ۱۴ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرثيه برف (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن همراه رئيس جمهور (۱۳۹۰)
  ۲ -  دايره زنگي (۱۳۸۶)
  ۳ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ترانه كوچك من (۱۳۸۸)
  ۲ -  دوزخ، برزخ، بهشت (۱۳۸۷)
  ۳ -  آلبوم (۱۳۸۳)
  ۴ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۵ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۶ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۷ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۸ -  نصف جهان (۱۳۷۱)
  ۹ -  خمره (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۲ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۳ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)
  ۴ -  فاني (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۲ -  قرباني (۱۳۷۰)
  ۳ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۴ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
  ۵ -  افق (۱۳۶۷)
  ۶ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۷ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۸ -  صعود (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.