سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عادل كرمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۲ -  مستاجر (۱۳۷۱)
  ۳ -  هور در آتش (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۲ -  مستاجر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هور در آتش (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.