سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی محمودی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / دستيار توليد (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس (۲) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۲ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۳ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۴ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شكلات داغ (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۲ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پسر تهروني (۱۳۸۷)
  ۲ -  دلخون (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نصف مال من، نصف مال تو (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در به درها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.