سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يوسف كوثری

 

فيلم شناسی :   عنوان بندي (۱) / تيتراژ (۷) / خوشنويسي  (۱۹) فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   خوشنويسي  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   خوشنويسي  
 1. تيتراژ  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۳ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۴ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۵ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۶ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۷ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   تيتراژ   خوشنويسي  
 1. خوشنويسي  : (۱۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۲ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۳ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۴ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۵ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۶ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۷ -  تنگنا (۱۳۷۴)
  ۸ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۹ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)
  ۱۴ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۱۵ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)
  ۱۶ -  آخرين پرواز (۱۳۶۸)
  ۱۷ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)
  ۱۸ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)
  ۱۹ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.