سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر بيچاره

 زندگينامه  

اصغر بيچاره متولد 1306 تهران است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۲۳) / با حضور افتخاري (۱) / تهيه كننده (۳) / مدير تهيه (۱۰) / مدير توليد (۳) / فيلمبردار (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / عكس (۳۸) / دكور (۲) / نوازنده (۱) / مدير تداركات (۳) / با تشكر از (۱) / گروه فني (۱) / هماهنگي رنگ و نور  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سند زنده (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سند زنده (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. بازيگر  : (۲۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۲ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۳ -  زيستن (۱۳۸۰)
  ۴ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۵ -  نان و عشق و موتور 1000 (۱۳۸۰)
  ۶ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۷ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۸ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۹ -  افسانه دو خواهر (۱۳۷۳)
  ۱۰ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)
  ۱۳ -  كلام حق (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۱۵ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  عمو فوتبالي (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  قلندر (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۲۱ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۲۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)
  ۲۳ -  ليلي و مجنون (۱۳۳۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قبيله من (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  سند زنده (۱۳۵۹)
  ۲ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۳ -  پول حلال (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. مدير تهيه  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  امشب اشكي مي ريزد (۱۳۵۷)
  ۲ -  فاصله (۱۳۵۴)
  ۳ -  تركمن (۱۳۵۳)
  ۴ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۵ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۶ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۷ -  دروازه تقدير (۱۳۴۶)
  ۸ -  مو طلايي شهر ما (۱۳۴۴)
  ۹ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۱۰ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۲ -  خداحافظ كوچولو (۱۳۵۴)
  ۳ -  مترس (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  سند زنده (۱۳۵۹)
  ۲ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  لاشخورها (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. عكس  : (۳۸)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۲ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۳ -  خداحافظ كوچولو (۱۳۵۴)
  ۴ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۵ -  فاصله (۱۳۵۴)
  ۶ -  تركمن (۱۳۵۳)
  ۷ -  قصه ماهان (۱۳۵۲)
  ۸ -  مترس (۱۳۵۲)
  ۹ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  آسمون بي ستاره (۱۳۵۰)
  ۱۵ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۱۶ -  طوقي (۱۳۴۹)
  ۱۷ -  سه ديوانه (۱۳۴۷)
  ۱۸ -  جاده زرين سمرقند (۱۳۴۶)
  ۱۹ -  دروازه تقدير (۱۳۴۶)
  ۲۰ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۲۱ -  داماد فراري (۱۳۴۵)
  ۲۲ -  زن و عروسك هايش (۱۳۴۴)
  ۲۳ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۲۴ -  مو طلايي شهر ما (۱۳۴۴)
  ۲۵ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۲۶ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۲۷ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۲۸ -  جاده مرگ (۱۳۴۲)
  ۲۹ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۳۰ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۳۱ -  انتقام روح (۱۳۴۱)
  ۳۲ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۳۳ -  سوداگران مرگ (۱۳۴۱)
  ۳۴ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)
  ۳۵ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)
  ۳۶ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۳۷ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۳۸ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ميهمان (۱۳۵۵)
  ۲ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قايقرانان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۲ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۳ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كنيز (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   با حضور افتخاري   تهيه كننده   مدير تهيه   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   عكس   دكور   نوازنده   مدير تداركات   با تشكر از   گروه فني   هماهنگي رنگ و نور  
 1. هماهنگي رنگ و نور  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.