سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر نژاد ايمانی گليان

نام اصلي: اصغر نژادايماني
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح صحنه و لباس (۳۰) / طراح هنري (۱) / ساخت دكور (۱) / جلوه هاي ويژه (۱) / گرافيست (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   ساخت دكور   جلوه هاي ويژه   گرافيست   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   ساخت دكور   جلوه هاي ويژه   گرافيست   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳۰)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت تبهکاران (۱۴۰۱)
  ۲ -  کوزوو (۱۴۰۰)
  ۳ -  آتاباي (۱۳۹۸)
  ۴ -  وكيل مدافع (۱۳۹۷)
  ۵ -  داش آكل (۱۳۹۶)
  ۶ -  مصادره (۱۳۹۶)
  ۷ -  برگ جان (۱۳۹۵)
  ۸ -  نفس (۱۳۹۴)
  ۹ -  ايران برگر (۱۳۹۳)
  ۱۰ -  پدر آن ديگري (۱۳۹۳)
  ۱۱ -  كوچه بي نام (۱۳۹۳)
  ۱۲ -  مبارك (۱۳۹۳)
  ۱۳ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)
  ۱۴ -  خانه پدري (۱۳۸۹)
  ۱۵ -  مهتاب روي سكو (۱۳۸۹)
  ۱۶ -  ورود زنده ها ممنوع (۱۳۸۸)
  ۱۷ -  پستچي سه بار در نمي زند (۱۳۸۷)
  ۱۸ -  پنالتي (۱۳۸۷)
  ۱۹ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)
  ۲۰ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۲۱ -  تصميم كبرا (۱۳۸۵)
  ۲۲ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۲۳ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۲۴ -  عروس خوش قدم (۱۳۸۱)
  ۲۵ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۲۶ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۲۷ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۲۸ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۲۹ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۳۰ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   ساخت دكور   جلوه هاي ويژه   گرافيست   با تشكر از  
 1. طراح هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   ساخت دكور   جلوه هاي ويژه   گرافيست   با تشكر از  
 1. ساخت دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   ساخت دكور   جلوه هاي ويژه   گرافيست   با تشكر از  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس خوش قدم (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   ساخت دكور   جلوه هاي ويژه   گرافيست   با تشكر از  
 1. گرافيست  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   ساخت دكور   جلوه هاي ويژه   گرافيست   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.