سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حبيب كريم زاده

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۲) / گروه صحنه و لباس (۱) / دكور (۱) / دستيار مدير هنري (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار مدير هنري   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چ (۱۳۹۲)
  ۲ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار مدير هنري   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تک تيرانداز (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار مدير هنري   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مدير صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)
  ۲ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار مدير هنري   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار مدير هنري   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار مدير هنري   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار مدير هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار مدير هنري   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صنوبر (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار مدير هنري   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.