سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

همايون ارجمند

 زندگينامه  

همايون ارجمند متولد 1311 تهران، فارغ التحصيل فيلمبرداري و نورپردازي ازمدرسه فيلم تكنيك لندن است. وي فعاليت سينمايي را سال 1341 با تدوين فيلم «قربون خودم» به كارگرداني مجيد محسني آغاز كرد. وي پس از يك دوره بيماري، در سن 77 سالگي در گذشت. روحش شاد و يادش گرامي.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / تهيه كننده (۱) / فيلمبردار (۱۹) / تدوين (۱۳) / آهنگساز (۱) / انتخاب موزيك (۱) / ميكس (۲) / امور فني صدا (۲) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   آهنگساز   انتخاب موزيك   ميكس   امور فني صدا   افكت  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  عمو سبزي فروش (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   آهنگساز   انتخاب موزيك   ميكس   امور فني صدا   افكت  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  عمو سبزي فروش (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   آهنگساز   انتخاب موزيك   ميكس   امور فني صدا   افكت  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  عمو سبزي فروش (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   آهنگساز   انتخاب موزيك   ميكس   امور فني صدا   افكت  
 1. فيلمبردار  : (۱۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  زن و زمين/خوش غيرت (۱۳۵۷)
  ۲ -  عيالوار (۱۳۵۲)
  ۳ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۴ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۵ -  حيدر (۱۳۵۰)
  ۶ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)
  ۷ -  سكه شانس (۱۳۴۹)
  ۸ -  شهر گناه (۱۳۴۹)
  ۹ -  ياقوت سه چشم (۱۳۴۹)
  ۱۰ -  جدايي (۱۳۴۸)
  ۱۱ -  قصر زرين (۱۳۴۸)
  ۱۲ -  نعره طوفان (۱۳۴۸)
  ۱۳ -  زن ها و شوهرها (۱۳۴۶)
  ۱۴ -  هفت شهر عشق (۱۳۴۶)
  ۱۵ -  خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)
  ۱۶ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۱۷ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)
  ۱۸ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۱۹ -  قربون خودم (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   آهنگساز   انتخاب موزيك   ميكس   امور فني صدا   افكت  
 1. تدوين  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  زن و زمين/خوش غيرت (۱۳۵۷)
  ۲ -  عيالوار (۱۳۵۲)
  ۳ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۴ -  سكه شانس (۱۳۴۹)
  ۵ -  قصر زرين (۱۳۴۸)
  ۶ -  زن ها و شوهرها (۱۳۴۶)
  ۷ -  خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)
  ۸ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۹ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  سه تفنگدار (۱۳۴۳)
  ۱۱ -  نيرنگ دختران (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  قربون خودم (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  كليد (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   آهنگساز   انتخاب موزيك   ميكس   امور فني صدا   افكت  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   آهنگساز   انتخاب موزيك   ميكس   امور فني صدا   افكت  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   آهنگساز   انتخاب موزيك   ميكس   امور فني صدا   افكت  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۲ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   آهنگساز   انتخاب موزيك   ميكس   امور فني صدا   افكت  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۲ -  نيرنگ دختران (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   فيلمبردار   تدوين   آهنگساز   انتخاب موزيك   ميكس   امور فني صدا   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.