سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين باكيده

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   گروه صحنه   تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   گروه صحنه   تداركات  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   گروه صحنه   تداركات  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   گروه صحنه   تداركات  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرمان آتش (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   گروه صحنه   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.