سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی نظری

  تاريخ و محل تولد
اول فروردين ماه سال 1335
زنجان
 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۱) / گروه كارگرداني (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / مسئول هنروران (۱) / بازيگر (۱۸) / طراح لباس (۱) / گروه صحنه و لباس (۲) / حمل و نقل (۱) / با تشكر از (۲) / مشاور نظامي  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  فصل باران هاي موسمي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فصل باران هاي موسمي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خروس جنگي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مسئول هنروران  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. بازيگر  : (۱۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)
  ۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۳ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۴ -  مهر مادري (۱۳۷۶)
  ۵ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۶ -  دشمن (۱۳۷۴)
  ۷ -  فرار مرگبار (۱۳۷۴)
  ۸ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۹ -  ويرانگر (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  مرد پنجم (۱۳۷۳)
  ۱۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۱۲ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)
  ۱۳ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۱۴ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۱۵ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۱۶ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)
  ۱۷ -  پلاك (۱۳۶۴)
  ۱۸ -  خانه به دوشان (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شراره (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۲ -  دلار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   مسئول هنروران   بازيگر   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   حمل و نقل   با تشكر از   مشاور نظامي  
 1. مشاور نظامي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۲ -  گريز (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.