سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد صالحی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / گروه توليد (۱) / تداركات (۴) / گروه تداركات (۱) / خدمات (۱) / خدمات كامپيوتري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   خدمات كامپيوتري  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۲ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۳ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)
  ۴ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۵ -  ياد و ديدار (۱۳۶۶)
  ۶ -  گره (۱۳۶۴)
  ۷ -  ميلاد (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   خدمات كامپيوتري  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ميكس (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   خدمات كامپيوتري  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۲ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)
  ۳ -  ليلا (۱۳۷۵)
  ۴ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   خدمات كامپيوتري  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نصف جهان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   خدمات كامپيوتري  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سارا (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   خدمات   خدمات كامپيوتري  
 1. خدمات كامپيوتري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.