سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين غيابی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۳) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۲) / انتخاب لوكيشن  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   انتخاب لوكيشن  
 1. بازيگر  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)
  ۲ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۳ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۴ -  تهاجم (۱۳۷۵)
  ۵ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۶ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۷ -  سفر بخير (۱۳۷۳)
  ۸ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۹ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۱۲ -  شما فرشته ايد (۱۳۶۸)
  ۱۳ -  كاكلي (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   انتخاب لوكيشن  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرياد (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   انتخاب لوكيشن  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۲ -  قافله (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   انتخاب لوكيشن  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۲ -  نيش (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   انتخاب لوكيشن  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۲ -  شاهرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   انتخاب لوكيشن  
 1. انتخاب لوكيشن  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۲ -  بيقرار (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.