سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر ابراهيمی

 

فيلم شناسی :   عكس (۱۰) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   عكس   با تشكر از  
 1. عكس  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۳ -  چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)
  ۴ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۵ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۶ -  شناسايي (۱۳۶۶)
  ۷ -  شيرك (۱۳۶۶)
  ۸ -  ترنج (۱۳۶۵)
  ۹ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)
  ۱۰ -  گنج (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   عكس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.