سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد دريايی

 

فيلم شناسی :   برش نگاتيو (۱) / عنوان بندي (۱) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱۰) / تمهيدات (۱) / دستيار هماهنگي رنگ و نور (۱) / هماهنگي رنگ و نور  (۲) فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   دستيار هماهنگي رنگ و نور   هماهنگي رنگ و نور  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   دستيار هماهنگي رنگ و نور   هماهنگي رنگ و نور  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   دستيار هماهنگي رنگ و نور   هماهنگي رنگ و نور  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۲ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۳ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۴ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۵ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۶ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۷ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۸ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۹ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  متهم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   دستيار هماهنگي رنگ و نور   هماهنگي رنگ و نور  
 1. تمهيدات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   دستيار هماهنگي رنگ و نور   هماهنگي رنگ و نور  
 1. دستيار هماهنگي رنگ و نور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برش نگاتيو   عنوان بندي   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   تمهيدات   دستيار هماهنگي رنگ و نور   هماهنگي رنگ و نور  
 1. هماهنگي رنگ و نور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۲ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.