سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد غفاری

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۵) / دستيار فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  به تهران خوش آمديد (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مزارشريف (۱۳۹۳)
  ۲ -  نفوذي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گناهكاران (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۲ -  پرستار شب (۱۳۶۶)
  ۳ -  مدرك جرم (۱۳۶۴)
  ۴ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۵ -  علي سورچي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تخته سياه (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.