سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر محمدزاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۵) / دستيار تداركات  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۲ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۳ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۲ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۲ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۳ -  راننده سفير (۱۳۷۲)
  ۴ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۵ -  مستاجر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۲ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۳ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.