سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد آذرنگ

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / گروه صحنه (۱) / دستيار اجراي دكور  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دستيار اجراي دكور  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آباجان (۱۳۹۵)
  ۲ -  ملكه (۱۳۹۰)
  ۳ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دستيار اجراي دكور  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   دستيار اجراي دكور  
 1. دستيار اجراي دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.