سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هاشم عطار

  تاريخ و محل تولد
اول خرداد ماه سال 1349
مشهد

 زندگينامه  

هاشم عطار متولد 1349 مشهد است. وي نخستين كار حرفه اي خود را در سينما با فيلم « مرواريد سياه » حبيب الله بهمني به صورت مشترك با اكبر اصفهاني آغاز كرد.او برادر رضا عطار (عكاس) مي باشد.از ديگر فعاليت هاي وي مي توان به فيلنامه نويسي اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / مجري طرح (۱) / مدير فيلمبرداري (۴) / فيلمبردار (۱) / عكس (۲۲) / تصويربردار پشت صحنه (۴) / تيتراژ (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نبات داغ (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نبات داغ (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بزرگ مرد كوچك (۱۳۹۰)
  ۲ -  چك (۱۳۹۰)
  ۳ -  آژانس ازدواج (۱۳۸۹)
  ۴ -  محافظ (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نبات داغ (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. عكس  : (۲۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۲ -  به من نگاه كن (۱۳۸۱)
  ۳ -  عروس خوش قدم (۱۳۸۱)
  ۴ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۵ -  سفر به شرق (۱۳۸۰)
  ۶ -  عروس رومشكان (۱۳۸۰)
  ۷ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۸ -  انتظار (۱۳۷۹)
  ۹ -  سفر سرخ (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۱۲ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۱۳ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۱۴ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۱۵ -  ياسهاي وحشي (۱۳۷۶)
  ۱۶ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۱۷ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۱۸ -  مينا و غنچه (۱۳۷۵)
  ۱۹ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۲۰ -  ليلي با من است (۱۳۷۴)
  ۲۱ -  سفر بخير (۱۳۷۳)
  ۲۲ -  مرواريد سياه (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۲ -  سفر به شرق (۱۳۸۰)
  ۳ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۴ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نبات داغ (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مجري طرح   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس   تصويربردار پشت صحنه   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نبات داغ (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.