سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن محموديه

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۳) / دستيار تهيه كننده (۱) / مدير تداركات (۷) / تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۲ -  ريحانه (۱۳۶۸)
  ۳ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۲ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)
  ۳ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۲ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۳ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۴ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۵ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۶ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۷ -  طوبي (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲ -  دلار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ريحانه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   دستيار تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.