سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد آهنگرانی

نام اصلي: سيدمحسن آهنگراني

 زندگينامه  

سيدمحسن آهنگراني متولد 1341 قزوين، فوق ديپلم. وي در چندين فيلم سينمايي و سريال تلويزيوني به عنوان مدير صحنه، طراح صحنه و لباس و... فعاليت داشته است كه از جمله آنها: سريال خاك سرخ، صنوبر، فيلم اينجا چراغي روشن است،‌ اين همه ماهي،‌ جراحت،‌ در چشم باد، كودك و فرشته، قبل از غروب و... اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه (۱) / طراح صحنه و لباس (۶) / طراح صحنه (۵) / مدير صحنه (۶) / دستيار صحنه (۳) / دستيار صحنه و لباس (۳) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۲ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۸۸)
  ۳ -  ندارها (۱۳۸۸)
  ۴ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)
  ۵ -  ديوار (۱۳۸۶)
  ۶ -  در مه بخوان (بالاتر از آسمان) (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)
  ۲ -  كودك و فرشته (۱۳۸۷)
  ۳ -  سه زن (۱۳۸۵)
  ۴ -  تو آزادي (۱۳۷۹)
  ۵ -  گربه آوازخوان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. مدير صحنه  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۲ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)
  ۳ -  هيام (۱۳۸۲)
  ۴ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۵ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۶ -  باران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ترديد (۱۳۸۷)
  ۲ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)
  ۳ -  بازيگر (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۲ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۳ -  شبيخون (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.