سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فهيمه ساعی

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۲) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۹) / سرمايه گذار (۳) / دستيار توليد (۱) / امور مالي (۱) / طراح لباس (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   طراح لباس   با تشكر از  
 1. مدير روابط عمومي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۲ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   طراح لباس   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)
  ۲ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۳ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   طراح لباس   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   طراح لباس   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چهار اصفهاني در بغداد (۱۳۹۴)
  ۲ -  دنياي پراميد (۱۳۹۱)
  ۳ -  ابرهاي ارغواني (۱۳۹۰)
  ۴ -  بوي گندم (۱۳۸۹)
  ۵ -  دزدان خيابان جردن (۱۳۸۹)
  ۶ -  فوتبالي ها (۱۳۸۹)
  ۷ -  چپ دست (۱۳۸۴)
  ۸ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)
  ۹ -  رنگ شب (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   طراح لباس   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چهار اصفهاني در بغداد (۱۳۹۴)
  ۲ -  شور عشق (۱۳۷۹)
  ۳ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   طراح لباس   با تشكر از  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   طراح لباس   با تشكر از  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بازنده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   طراح لباس   با تشكر از  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چپ دست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي   طراح لباس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.