سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ندا قراگوزلو

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار صحنه (۱) / چهره پرداز (۵) / دستيار چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بي تو تنهايم (۱۳۸۰)
  ۲ -  تلفن (۱۳۷۸)
  ۳ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۴ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۵ -  عروسي مهتاب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار صحنه   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.