سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد ربيعی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيست و يك اينچ (۱۳۸۲)
  ۲ -  حرفه اي (۱۳۷۵)
  ۳ -  پري (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۳ -  شاهرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   گروه فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   گروه فني  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   گروه تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرياد (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.