سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر شفق

 زندگينامه  

ناصر شفق متولد سال 1340 و فارغ التحصيل رشته سينما از دانشگاه هنر است. وي از سن 18 سالگي با نويسندگي و كارگرداني تئاتر وارد عرصه هنر شد و تاكنون چند فيلم بلند را تهيه كرده است. ناصر شفق در طول تمام اين سال ها در سمت تهيه كننده و مدير توليد سينماي دفاع مقدس فعاليت داشته و به عنوان بخش خصوصي تا كنون تهيه كننده ي آثار زيادي در زمينه ي دفاع مقدس بوده است. وي چندين مقاله و كتاب در زمينه ي قصه، شعر و نمايشنامه به چاپ رسانده است. از جمله نمايشنامه «حديث عشق» كه در سال1361 در اولين جشنواره تئاتر كشور به عنوان بهترين نمايشنامه كشور شناخته شد. وي در حال حاضر عضو شوراي مركزي اتحاديه تهيه و توزيع فيلم ايران است و از بنيانگذاران جشنواره تئاتر كشور، اولين جشنواره فيلم كشور، جشنواره وحدت و انجمن سينماي انقلاب و دفاع مقدس بوده است. شفق به مدت هفت سال مديريت انجمن دفاع مقدس را بر عهده داشت و پس از آن براي مدتي مديريت باشگاه فرهنگي ـ ورزشي پاس تهران و ابومسلم خراسان را عهده دار شد.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱۲) / مجري طرح (۴) / مدير توليد (۶) / سرمايه گذار (۱) / مشاور توليد (۱) / با تشكر از  (۶) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باغ سيد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازگشت از بوداپست (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رامي (۱۳۸۵)
  ۲ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۳ -  آزادي سرخ (۱۳۸۲)
  ۴ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۵ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۶ -  حريف دل (۱۳۷۵)
  ۷ -  مرواريد سياه (۱۳۷۳)
  ۸ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۹ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  باغ سيد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۳ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۴ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۳ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۴ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۵ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۶ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   با تشكر از  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   مشاور توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۲ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۳ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۴ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۵ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۶ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.