سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرشهاب اسماعيلی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۶) / دستيار كارگردان (۴) / بازيگردان (۱) / مشاور كارگردان (۳) / انتخاب بازيگر (۱) / مدير برنامه ريزي  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مدير برنامه ريزي  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  33 روز (۱۳۸۹)
  ۲ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مدير برنامه ريزي  
 1. برنامه ريز  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  33 روز (۱۳۸۹)
  ۲ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۳ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۴ -  حكم (۱۳۸۴)
  ۵ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۶ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مدير برنامه ريزي  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)
  ۲ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۳ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۴ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مدير برنامه ريزي  
 1. بازيگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  به وقت شام (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مدير برنامه ريزي  
 1. مشاور كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۲ -  حكم (۱۳۸۴)
  ۳ -  سربازهاي جمعه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مدير برنامه ريزي  
 1. انتخاب بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  به وقت شام (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مدير برنامه ريزي  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آبادان يازده60 (۱۳۹۸)
  ۲ -  چهره به چهره (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.