سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا شكراله

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۲) / دستيار طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   دستيار طراح صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرياد (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   دستيار طراح صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   دستيار طراح صحنه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۲ -  فرياد (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   دستيار طراح صحنه  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرسدس (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.