سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داريوش پيرو

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / طراح صحنه و لباس (۱۰) / طراح صحنه (۲) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / طراح دكور (۱) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن (۱۳۷۸)
  ۲ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خودزني (۱۳۹۰)
  ۲ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)
  ۳ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)
  ۴ -  شب حورا (۱۳۸۶)
  ۵ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)
  ۶ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۷ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۸ -  تلفن (۱۳۷۸)
  ۹ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۱۰ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  زير نظر (۱۳۹۷)
  ۲ -  غوغا (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   طراح دكور   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس خوش قدم (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.