سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا فتحی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۴) / بدلكار  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   بدلكار  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۲ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۳ -  يورش (۱۳۷۶)
  ۴ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۵ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۶ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۷ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۸ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۹ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  اتاق يك (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   بدلكار  
 1. بدلكار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مامان بهروز منو زد (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.