سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرحسين ثقفی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده (۴) / بازيگر  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روسي (۱۳۹۷)
  ۲ -  مردي كه اسب شد (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روسي (۱۳۹۷)
  ۲ -  بيوگرافي (۱۳۹۵)
  ۳ -  هلن (۱۳۹۵)
  ۴ -  مردي كه اسب شد (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۲ -  يحيي (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.