سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سودابه اميرخليلی

 

فيلم شناسی :   برش نگاتيو  (۱۲) فيلم شناسی :   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۱۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۲ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۳ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۴ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)
  ۵ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۶ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)
  ۷ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۸ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۹ -  شرم (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  آن سوي آتش (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  هشت و نيم شب (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.