سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هادی ژورك

 زندگينامه  

هادي ژورك در سال 1336 در تهران به دنيا آمد. وي برادر مهرداد و مهدي ژورك، صدابردار و صداگذار و خواهرزاده احمد قدكچيان، بازيگر مي باشد. وي تحصيلات ناتمامش را در رشته كامپيوتر در انگلستان سال 1357 به پايان رساند. كار سينما را در زمينه صدا از سال 1358 در استوديو «ژورك» آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۷) / صداگذار (۴) / صداگذاري و ميكس (۴) / ميكس (۲) / امور صدا (۱) / امور فني صدا (۳) / دستيار صدابردار (۲) / سينكرون (۱) / ضبط ديالوگ (۱) / صدابرداري استوديو  (۱) فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو  
 1. صدابردار  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قلب هاي ناآرام (۱۳۸۱)
  ۲ -  شب بخير غريبه (۱۳۸۰)
  ۳ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۴ -  بازيچه (۱۳۷۱)
  ۵ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۶ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۷ -  غريبه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو  
 1. صداگذار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قلب هاي ناآرام (۱۳۸۱)
  ۲ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۳ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۴ -  مار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۲ -  لژيون (۱۳۷۷)
  ۳ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۴ -  شهر در دست بچه ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو  
 1. ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چوري (۱۳۷۹)
  ۲ -  تماس (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  طوبي (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو  
 1. امور فني صدا  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۲ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۳ -  زمزمه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو  
 1. دستيار صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۲ -  مستاجر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو  
 1. سينكرون  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرستار شب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو  
 1. ضبط ديالوگ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينكرون   ضبط ديالوگ   صدابرداري استوديو  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.