سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد ابراهيمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / سينه موبيل (۱) / چهره پرداز (۱) / مدير تداركات (۴) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۲) / حمل و نقل  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   چهره پرداز   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   چهره پرداز   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   چهره پرداز   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. سينه موبيل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   چهره پرداز   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   چهره پرداز   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پالتوشتري (۱۳۹۷)
  ۲ -  چهار راه استانبول (۱۳۹۶)
  ۳ -  سد معبر (۱۳۹۵)
  ۴ -  باركد (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   چهره پرداز   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۲ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   چهره پرداز   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بوسيدن روي ماه (۱۳۹۰)
  ۲ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   چهره پرداز   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پذيرايي ساده (۱۳۹۰)
  ۲ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)
  ۳ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.