سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد دليری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۰) / مدير توليد (۳) / جانشين مدير توليد (۱) / فيلمبردار (۳) / دستيار فيلمبردار (۱۹) / دستيار تداركات (۱) / مسئول جلوه هاي ويژه (۲) / جلوه هاي ويژه (۵) / دستيار جلوه هاي ويژه (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ايران برگر (۱۳۹۳)
  ۲ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)
  ۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۴ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۵ -  طوفان (۱۳۷۵)
  ۶ -  افسانه دو خواهر (۱۳۷۳)
  ۷ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۸ -  دندان مار (۱۳۶۸)
  ۹ -  پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  سازمان 4 (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  درياچه ارواح (۱۳۹۸)
  ۲ -  روايت ناپديد شدن مريم (۱۳۹۲)
  ۳ -  بعد از ظهر سگي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باد در علفزار مي پيچد (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۲ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۳ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۹)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۲ -  بت (۱۳۵۵)
  ۳ -  شام آخر (۱۳۵۵)
  ۴ -  قاصدك (۱۳۵۵)
  ۵ -  شب غريبان (۱۳۵۴)
  ۶ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۷ -  نازنين (۱۳۵۴)
  ۸ -  هم خون (۱۳۵۴)
  ۹ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  خشم و خون (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  تعقيب تا جهنم (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  كيفر (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  يك چمدان سكس (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلوغ (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۲ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هفت ترانه (۱۳۸۰)
  ۲ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۳ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۴ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۵ -  سرب (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۲ -  موتو (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  سوگلي (۱۳۴۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.