سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

قاسم بزرگی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه فيلمبرداري (۳) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۸) / گروه فني  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۲ -  تحفه هند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۲ -  گوشواره (۱۳۸۵)
  ۳ -  سرود تولد (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر مرگ (۱۳۸۷)
  ۲ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۴ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۵ -  شاخه هاي بيد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۳ -  مونس (۱۳۷۹)
  ۴ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۵ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۶ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۷ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)
  ۸ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۲ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۳ -  پرده آخر (۱۳۶۹)
  ۴ -  صنوبرهاي سوزان (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.